Обучители

Нашите обучители са действащи учители, част от академията за тренери на Център за творческо обучение.

Елена Вързилова


Елена e сертифициран Google трейнер и лидер на GEG Plovdiv - единствената Google общност от учители за учители. Елена е най-големият вдъхновител за училищните екипи по темата “Училище в облака: създаване на съдържание” и “Инструменти за привлекателно образование” както и ментор в академията за сертифициране по програмите на Google Certified Educator.

Мария Атанасова


Мария е Google cертифициран обучител, водещ на обучения Училище в облака: администриране и управление и създаване на съдържание. Нейната експертиза за работа по модела 1:1 насочва планирано училищните екипи във внедряването на модела в техните организации. Тя е водещ на пилотното обучение по модела 1:1.

Силвия Стефанова

Сертифициран Google обучител ниво 2, помага на училищните екипи от Варна регион да преминат през обученията от цикъла “Училище в облака” започвайки с основното “Въведение” в Google Workspace.

Силвия ще даде своя принос и в подготовката и развиването на програмата в онлайн формат, което ще даде възможност на организациите да подготвят на една ръка разстояние своите учители.

Светослава Шишиньова


Сертифициран Google трейнър и един от най-активните тренери в обученията “Училище в Облака” към Център за творческо обучение. Тя е и първият ментор на групата за сертифициране, випуск юни 2020 г. и е отдадена на развитието на програмата. Тя е един от обучителите, които поема щафетата по програмата “Добавена и виртуална реалност в учебна среда”.

Ирина Филипова

Ирина e Google сертифициран обучител ниво 2 и сертифициран коуч.. Има над 20 проведени тренинги “Училище в облака” на екипи от гр. София, Тетевен, Кюстендил, Перник и др. , в които е оставила авторска следа и основи на нови приятелства и сътрудничество с облачните технологии.

Милена Симеонова


Води обучения “Въведение”, “Общуване и организация” от цикъла Училище в облака. Милена е вдъхновяващ мотиватор за екипите на Детските градини. Милена използва Добавена и виртуална реалност (AR/VR) в класната стая и има принос в разработването на обучителната програма за учители.

Петя Петрова

Сертифициран Google обучител ниво 2 и нашият най-младши тренер в академията на Центъра. Зад гърба си има завидно портфолио от проведени обучения Училище в облака: Въведение. Петя има авторски принос в разработването на програмата за серифициране и отлично взаимодейства в екип със своите колеги-тренери.

Георги Севриев


Сертифициран Google обучител ниво 2. Водещ обучител по темите “Въведение”, “Общуване и организация”. Георги е ментор на учители в онлайн програмата за самоподготовка Google Certified Educator. Той е част от екипа, дал своя принос в разработването на съдържанието на курса.