Обучения

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА G SUITE

Очаквайте нови дати за обучения!

Преминали

Училище в облака: Администриране и управление

Обучението ще е от полза за училищата, които имат G suite за образованието. По време на курса ще навлезем детайлно в ролята на администратора на платформата. Подходящо е за организации, които са в начален етап от въвеждането на G Suitе.


Продължителност: 16 академични часа (8 ч. дистанционно + 8 ч. присъствено в София, Пловдив и Варна до края на октомври 2020)Квалификационни кредити: 1Цена: 120 лв. с ДДС на участник от организация.