Обучения

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА G SUITE

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ С ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR, НИВО 1

Програмата цели да помогне на преподавателите да се възползват максимално от технологиите на Google в класната стая и да станат по-уверени и самостоятелни в използването на електронните инструменти в своята професия и ежедневие.

Важно: Местата в сесиите са изчерпани. Може да заявите участие с регистрация във формуляра, ние ще се свържем с вас за конкретни дати за октомври.

Курсът ще се проведе в дистанционна форма с продължителност до 6 седмици (вкл. самоподготовка). Програмата ще следва обучителните модули на Google като ги обедини с ноу-хау, добри практики от български училища, които успешно прилагат инструментите на G Suite и значителния опит на обучителите към Център за творческо обучение.

След приключване на програмата всички обучаеми преминават изпит за сертифициране по международната програма на Google - Google Certified Educator, Ниво 1.

ПРЕДСТОЯЩИ "ЕСЕННА АКАДЕМИЯ"

Георги Севриев

Лектор на програмата за 10 август 2020г.

Георги Севриев е сертифициран Google обучител ниво 2, както и експерт обучения “Училище в облака” към “Център за творческо обучение”. Той е бакалавър по “Педагогика” и магистър по “Предучилищна и начално училищна педагогика” към Пловдивския унивирситет. Понастоящем работи като учител-начален етап в СУ”Никола Вапцаров” гр. Пловдив. Води онлайн и присъствени форми на обучение на училища и детски градини. От своя дългогодишен опит на учител целодневна организация и класен ръководител в начален етап е осъзнал нуждата от целево надграждане и развитие в професионален план.

Преминали

Петя Петрова

Лектор на програмата за 8 юли 2020.

Петя Петрова е сертифициран Google обучител ниво 2, както и експерт обучения “Училище в облака” към “Център за творческо обучение”. Тя е магистър в специалност “Теоретично музикознание” към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив. Понастоящем работи като музикален педагог в ЧДГ “Андерсен” в гр. Пловдив. От своята богата музикална практика и обучителния опит с учители и деца, Петя споделя че “Човек се учи цял живот и най-големият стимул е желанието му за напредък и самоусъвършенстване”.

Училище в облака: Администриране и управление

Обучението ще е от полза за училищата, които имат G suite за образованието. По време на курса ще навлезем детайлно в ролята на администратора на платформата. Подходящо е за организации, които са в начален етап от въвеждането на G Suitе.


Продължителност: 16 академични часа (8 ч. дистанционно + 8 ч. присъствено в София, Пловдив и Варна до края на октомври 2020)Квалификационни кредити: 1Цена: 120 лв. с ДДС на участник от организация.