Стани лектор

Включете се в конференцията като лектор в програмата, като попълните следната регистрационна форма: http://bit.ly/2PEvLyl

Крайният срок за регистрация за участие като лектор е 09 февруари 2020 г.


С какво можете да участвате?

  • Презентация - ключово послание, по което имате опит и ясна позиция;
  • Представяне на добра практика - дейност, която е изпълнявана много пъти и е с измерен и доказан резултат;
  • Представяне на проект - дейност, който в момента изпълнявате и има ясни цели, предизвикателства, постижения;
  • Workshop/демонстрация на дейност, практикум - практическо занятие, което се провежда в реално време съвместно с участниците в залата.

Всички предложени дейности следва да бъдат в синхрон с тематичните направления на конференцията:

  • Истории на трансформацията и международно сътрудничество
  • Управление на училище в облака
  • Технологиите в подкрепа на развитието на компетентности - моделът 1:1 (едно към едно) като компетентностен модел
  • Учещи се общности и развиване на училищни екипи
  • Проектно-базирано обучение, подпомогнато от дигиталните технологии

НАСОКИ КЪМ ЛЕКТОРИТЕ

Насоки за резюмета

за резюмета

Насоки за доклади

за доклади

Насоки за презентация

за презентация