Стани лектор в програмата

регистрацията приключи!

Участието Ви в програмата в отделните тематични направления може да бъде в една от следните форми:

  • презентация - ключово послание, по което имате опит и ясна позиция
  • представяне на добра практика или проект

Добра практика - дейност, която е изпълнявана много пъти и е с измерен и доказан резултат

Проектът, който в момента изпълнявате и има ясни цели, предизвикателства, постижения

  • workshop/демонстрация на дейност, практикум - практическо занятие, което се подкрепя в реално време с участниците в залата

След регистрация екипът на Център за творческо обучение ще се свърже с Вас.

НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Насоки за презентация

насоки за изготвяне на презентации


Насоки за резюмета

насоки за изготвяне на резюме